Kvinnherad


Kolsøy
20x60cm, kr 1000
*
Seld
*
40x60cm, kr 2000,-
*


Fjelberg
30x90 cm, seld
*Klyngetunet i Åkra
40x50 cm, pris kr 2000
*


30x40cm, seld
*


Vest av Borgundøy 
30x40 cm, kr 900
*
Men det er ikkje berre utsikta som er fin på Valen. I desse dagar kan me venda blikket mot bakken og sjå våren pressa seg fram:?

Desse vårbilda er 30x30x4 cm, kr 600 pr stk.
*Bondhusvatnet, 40x40 cm, pris kr 1500

*

Gurine, 30x40 cm, seld

 30x40 cm, seld

seld

Enes, 40x40 cm i sølvfarga sveveramme,
Seld
*


Fiske ved Kanelen, 24x30 cm i sølvfarga sveveramme, kr 600


Haust ved Opsangervatnet, 30x40cm i sølvfarga sveveramme, kr 900


24x30 cm, kr 600
*

30x30 cm, akryl på lerret, seld
*

40x50 cm, kr 1500
*

Seld
*
30x40 cm, kr 900
*

Seld
*

Seld
*
50x50 cm, kr 2000
*


Åkra, 30x30 cm, kr 600
*

Husnes, 30x40 cm, olje på lerretsplate, kr 600,/

*


*

Varaldsøy
*

Åkra
*


Rosendal
*40x40x4 cm, kr 1400
*

30x90 cm, kr 1500
*
Ikkje for sal
*

Seld
*

40x40cm, seld
*

Blåtimen i Valevågen, akryl på lerret i sølvfarga sveveramme, seld

Apropos til Jesaja 57,15. Gåve til Kvinnherakyrkjekontor
*

Etter eit foto av K Knutsen, 1872, Kvalitetstid i Rosendal, akryl på lerret, 3x40x120cm,
Seld
*

Kyrkjesundag i Åkra, anno 1870, akryl på lerret i sølvfarga sveveramme, 30x90 cm, seld
*


Åkra kyrkje frå 1300-talet, rekonstruert  etter arkivopplysningar
 seld
*

Ænes kyrkje, seld
*
Seld
*

Oljemaleri, Åkerfjorden, 50x60cm i sylvfarga sveveramme, kr 2000,
*Ved Postvegen, 40x3o cm, akryl på lerret, seld
*

Utsikten frå Eplehagen, seld


Sommar ved paddedammen, baroniet i Rosendal, 50X50 cm, , seld
*

Vinter ved paddedammen, baroniet i Rosendal, seld
*
  
Haust ved paddedammen, baroniet i Rosendal, 50X50 cm, akryl på lerret i sølvfarga sveveramme, seld
*


Haust under Malmangernuten, 40x40 cm på lerret i sølvfarga sveveramme, seld
*

Baroniet, seld

*

Sunde anno 1962 i måkeperspektiv, akryl på lerret i sveveramme, 3ox40 cm, bildet er seld

*

Valen, nysnø i mai, 30x40cm, akryl på lerreti sølvfarga sveveramme, seld

*

Malt på bestilling: Eriksplasset i Åkrs

*

Valebuo, seld
*

Kveldsstemning på Valen, olje på lerret med sveveramme, 40x60 cm, seld,
*

 seld


Utsikt frå Valen, Eplehagen mot Siggjo, olje på lerret med sveveramme i sølv, 50X40 cm, seld,-
*
Kveldsstemning v Grunnavåg, 20X60X5 cm, akryl på lerret, seld.

*

Valevågen, olje på lerret, seld

*


Valevågen, olje på lerret med sveveramme, seld

*
Ekeley, Valen, seld

*

Røssland, olje på lerret m sveveramme i sølv, 40x50cm

*

Skirkir med fulle segl, 5x20x60cm, olje på lerret, seld.
Våren kjem på Valen, 5X20x60 cm, olje på lerret, seld
*
  
Heim frå fiske v Huglohammaren, olje på lerret m sveveramme, 40x50cm, seld
*
,-
Olje på lerret, 5x30x90 cm, 1200
*

olje på lerret, 50x60 cm, kr 1400,-
*

Sunde, 15x20 cm, olje på lerretsplate,seld
*

Bjøllebøvågen, seld
*
Ved Bogsnes, 5x30x90, olje på lerret, kr 1200,-
*
"Treo" ved baroniet, olje på lerret, 5x30x90cm, seld
Halsnøy kloster, 24x30cm, akryl på lerret, seld
Halsnøy kloster, 34x30cm, akryl på lerret, seld.
Ikkje for sal

Vinter og haust ved Opsangervatnet, seld.

Valen, ved båthamna, 30X40 cm, akryl på lerretsplate, m gullrame, seld.

Haust på Valen, 30X40 cm , akryl på lerretsplate m gullramme, seld,-

Haust på Valen, 5x20x50 cm, akryl på lerret, seld
Utsikt mot vest frå Valøya, kanotur, akryl på lerret, 20x50x5 cm. seld
Fra fjord og fjære, olje på lerret, seld


Småbilder kr 400,- pr stk
Nr 4 er til sals