fredag 2. juli 2021

Kolbein Falkeid: Utakt

Kolbein Falkeid - det næraste eg kom eit møte med han var då eg måtte steppa inn for han for å halda ein tale han akkurat då ikkje var frisk nok til å halda. Det er tiår sidan. Og det er også eit slags fellesskap,  å avløysa kvarandre i så kvardagslege ting som å  halda ein festtale. 

For kva er eit fellesskap? Ingen har som Kolbein Falkeid skrive om lengten til fellesskapet, eit fellesskap som kanskje ikkje finnest.

Slik startar han diktet "Utakt":


Jeg har lengtet etter store forsamlinger

å gli fint og selvfølgelig inn i

lik den ene umistelige pappbiten som må til

for at puslespillet skal gå opp.

.....

Ja, hele livet mitt 

lengtet etter dette som kanskje ikke er: den trygge

tversstokken mellom hjertene

som mine og andres tanker kan vagle seg på

uten å flakse med vingene.

...

Heile diktet finn du i samlinga " Vagabondering" og i "Samlede dikt". Begge er verd å investera sommartid i.

Orda til Falkeid har fulgt meg i 30 år. Eg brukte dei i undervisninga og eg hadde små dikt i lommane då eg var heiltidspolitikar i tilfelle eg blei utfordra til å seia nokre bevega ord utan å ha høve til førebuing. Falkeid sine ord heldt!

Men først og fremst har orda hans gitt ettertanke i ulike livssituasjonar. Det er heller ikkje fritt for at dei har styrt penselen min:

1
2

3

4Maleria er for sal.

1. 5x40x40 cm, kr 1600,-

2. 30x30 cm, seld

3. 70x85x5 cm. kr 2500, + kr 200 i porto

4. 15x15 cm, kr 300, inkl porto
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Å leggja ut sine eigne bilete, er nesten som å leggja ut litt av seg sjølv. Likevel: Du er velkomen til å gi tilbakemeldingar i kommentarfeltet. Har du spørsmål om bilete, pris o l, så ta gjerne kontakt: marit.totland@knett.no