søndag 9. januar 2022

Kalde strekar

 
Isrose, 24x30 cm, kr 800,-
*


Kor er det blitt av isen som var her i fjor?
40x49 cm, kr 4000,-
*
Sommerfugl i vinterland
30x30 cm, kr 700
*


Utanfor
30x40 cm, kr 800,-
*


Svalbard
4x30x30 cm, kr 600,-
*
50x60 cm, kr 3000,/
*

40x40 cm, kr 1200
Kloden gløder
*

40x50 cm, kr 1200,-
*
Kven er konge på haugen?
30x40 cm, kr 1000,-
*


Åkra klyngetun
50x60 cm, kr 2000
*


40x40 cm, kr 1200,-
*
70x80x4 cm, kr 3000,-
*


40x40 cm, kr 1200,-
*
Bryggja i Nordfjord, 40x50 cm, kr 2000,-
*


20x60 cm, kr 1000,-
*

30x40 cm, kr 1400,-
*

40x40x4 cm, kr 1400,-
*


30x30 cm, kr1200,-
*
50x50x4 cm, kr1400,/
Sommarfugl i vinterland

lørdag 18. desember 2021

Maling gav innhald til dagane.

Her har eg samla ein del mindre maleri. Som ein takk til dei som stadig trykker "like", gav eg vekk eit av desse. Av alle som melde seg var det ein twitterkontakt frå Bodø som fekk velja seg eit bilde. Og ho valde pingvinbildet.

Dei andre maleria her er framleis for sal.

Kvifor eg gjer slik som dette, forstår du kanskje om du les vidare:

Nr.1. (30x40 cm, kr 1000), blir send til Bodø.

Dette motivet, i litt anna uttrykk, er også trykt opp som Kort, nr 19 i utvalet.


Pingvinane søkjer saman mot stormen. Dei skifter på å stå ytst. Dermed klarer dei seg. 

Det var pingvin-visdomen som fekk meg til å slå meg til ro med at eg var blitt ufør. Eg skulle ta i mot trygd. Det var tid for å leggja vekk oppgåver, ansvar og titlar, og "berre vera ufør". Det tok på sjølvbildet mitt. Det må eg innrømma. Men pingvinane sette det i perspektiv. Dei byter på å stå ytst. Og eg har, om eg skal seia det sjølv, stått ytst i periodar av livet, tatt støyten no og då og prøvd å gjera noko for fellesskapet. Hos pingvinane tar felleskapet vare på kvarandre på skift. Kunne det vera at eg no skulle "få livd av fellesskapet", no når eg ikkje kunne ta kampen mot den hardaste vinden, ja knapt kunne stå oppreist sjølv lenger?

Det er snart 20 år sidan livet vende. 15 år sidan eg forstod at det aldri skulle bli som før. Eg gjorde meg til vens med orda "Eg har ein dårleg rygg og eit godt liv, og vil ikkje byta med ei som har det omvendt."

Noko måtte eg likevel ta meg til etter som tida gjekk.  Men dette "noko" måtte vera svært lite. Det var då eg kom på at å halda ein pensel, det måtte eg klara. Men eg kunne jo ikkje mala!  Eg kjøpte likevel fullt utstyr til oljemaling og sette i gong. No, 15 år etter, er eg gått over til akryl og 900 maleri er spreidde land og strand rundt - og vidare med.100 maleri heng framleis her i kjellaren kor eg etter kvart har fått mitt eige Galleri Nauthydlaren. I tillegg ligg dei ute på nett for allemannsauga her, og nye bilde blir presenterte på heimesida www.marittotland.no.

Livet er på mange vis blir mykje betre enn eg frykta då livet vende, med litt skriving, tillitisverv og mindre oppgåver. Men likevel, malinga har vore avgjerande, - fordi den fekk meg i gong att. Den gav mot, innhald og ei nye sjølvkjensle. Eg trur faktisk at mens eg skapte bilde, men skapte maleria eit nytt sjølvbilde i meg. Respons og sal av bilde styrker dette bildet. Tilbakemeldingar, gode ord og nyttige råd på Twitter og Facebook har vore verdfulle undervegs. Sjølvsagt fordi merksemda gjer meg stolt, men også fordi meldingane der fortel at "det er nokon der ute", nokon som i små stunder er i den same verda som eg.Nr.2, 30x30 cm, kr 600,-

*
Nr. 3. 30x40 cm, kr 600,-
*
Nr 4. 40x40 cm, kr 900,-

*


Nr 5. 30X 30 cm, kr 600
*Nr 6. 30x40 cm, kr 800,-
*


Nr 7. 30x40 cm, kr 700,-
*


Nr. 8. 40x40 cm. kr 1000,-

*

Nr. 9. 30x30 cm, kr 600,-

*


Nr. 10. Måken det er bølgeslaget
som har gjort seg om til fugl
50x50 cm, kr 1400,-

*


Nr. 11 30x40 cm, kr 800,-

*


Nr. 12. Utanfor, 30x40 cm, kr 800,-

*


Nr. 13, 24x30 cm, kr 500,-

*


Nr. 14. 30x40 cm, kr 600,-

*


Nr. 15. Noen må våke i verdens natt
30x40 cm, kr 700,-

*


Nr. 16. Håp, 40x50 cm, kr 1000,-

*
Nr 17. 30x40 cm, seld

*


Nr. 18. 30x30 cm, kr 700,-

*


Nr. 19. 40x50 cm, kr 500,-

*


Nr. 20. 40x50 cm, kr 1000,-

*


Nr. 21. 40x40 cm, kr 1200,-

*

Nr. 22. 30x30 cm, kr 600,-
*


Nr. 23. 30x80 cm, kr 1200,-

*


Nr. 24. 30x30 cm, kr 700,-

*


Nr. 25. Baroniet i Rosendal, 24x30 cm, kr 600,-

*


Nr. 26. 40x40 cm, kr 700,-

*


Nr. 27. 30x30 cm, kr 600,-

*

Nr. 28. 40x40 cm, kr 800,-

*


Nr. 29. 30x30 cm, kr 600,-

*


Nr. 30. 30x30 cm, kr 600,-

*


Nr. 31. 30x30 cm, kr 600,-

*


Nr. 32. 40x40 cm, kr 1200,-
Ei svale gjer ingen sommar, men med to, kan det snart bli heitt!

*
Nr.33. 30x30 cm, kr 600,-


*

Nr.34. 30x40 cm, kr 900, 
Panta rei


*
Nr. 35. Glød, 30x40 cm, kr 900,-


*
Nr 36. 30x30 cm, kr 600,-


*

Nr. 37.  30x30 cm, kr 500,-
Nr. 40.  Fem kort.
I staden for maleri, kan ein ønskja seg fem kort. Utvalet ligg her: her.

*
Det eg skreiv om i innleiinga her, handlar sjølvsagt om meistring, noko eg sysla og tenkte mykje på i overgangen frå aktiv til nesten heilt passiv. Då skreiv eg ofte innlegg i bloggen Ut av uføre(t).

Alle uselde bilde er elles samla her og resultata av skriveperiodane finnest her.