onsdag 16. november 2016

Til lands med sild i morgonskodda

For det meste var det nok tungt vinterver. Men av og til prøvde vel sola å nå gjennom skoddehavet når dei skulle til lands med sild?
Bildet er 50X50 cm i sølvfarga sveveramme, seld

Bildet er også trykt opp på framsida av doble kort,15x15 cm, kr 30 per bilde med konvolutt.
Kan bestillast her: Då maleria kom til kort