søndag 21. oktober 2018

Symbol - når orda ikkje strekk til

Sommarfuglen som symbol på oppstandelsen gir meg stadig nye tankar. Tankar som elles ikkje kan fangast i ord. Slik blei tankane fanga på lerretet i dag.

torsdag 18. oktober 2018

Får ikkje ro

Ikkje ein gong denne får ro. Men ei viss ro var det nede ved stranda på Valen i dag, 
både til båten og meg.
Motivet finnest på kort..

Når eg først var i gong med båten til Severin, måtte eg berre  laga denne varianten.
Bildet er 40x40cm, akryl på lerret i sølvfarga sveveramme, kr 2000,-

mandag 8. oktober 2018

Bærekraft

Bærekraft
30x30 cm, akryl på lerret i sølvfarga sveveramme, seld.
Doble kort med maleriet på framsida, 14x14 cm, kr 30,-