lørdag 10. desember 2016

Pingvinar - i flokk og følgjePrisar:
Dei fem øvste, små bileta, 20x20x3 og 20x40cmx3, kr 400 per stk
Dei to nederste, 30x40cm i sølvfarga sveveramme, kr 900,-

Fleire pingvinar kan du møta her: Livet under sørlyset - ingen dans på isroser

Nordlyset - Aurora borealis

40x40 cm, akryl på lerret i sølvfarga sveveramme, kr 2000,-

fredag 9. desember 2016

Samtalebilde

Samtalerommet på det nye kyrkjekontoret på Valen måtte ha eit bilde på veggen. Og helst eit stort så det kunne bli mindre gjenklang frå veggane i rommet. Dermed kom dette bildet til. Håper det kan bli mange gode samtaler utifrå eller under det.
To mann måtte til for å få det på plass. Alf Jarle og Jan Ove klarte biffen:


 Og slik blei det:

Eg får laga doble kort, 14x14 cm, med dette motivet på framsida. Kr 30 per stk med konvolutt.


tirsdag 22. november 2016

Skodda sig på

50x50cm, akryl på lerret i sølvfarga svevramme, kr 2000,-
Bildet er også trykt opp på framsida av doble kort,15x15 cm, kr 30 per bilde med konvolutt.

onsdag 16. november 2016

Til lands med sild i morgonskodda

For det meste var det nok tungt vinterver. Men av og til prøvde vel sola å nå gjennom skoddehavet når dei skulle til lands med sild?
Bildet er 50X50 cm i sølvfarga sveveramme, akryl på lerret, kr 3000,-

Eg har også laga eit litt større bilde med same motiv:
Bildet er 60X60 cm i sølvfarga sveveramme, akryl på lerret, kr 3000,-

søndag 25. september 2016

Fiskelukke ved Bømlo

Denne karen får napp. Han sit og nyt livet nordvest for Bømlo.
Bildet er 40x60 cm i gullfarga sveveramme, kr 1200,-

Elleville haustfargar

Av og til stikker fargene av med penselen. 
Det skjedde i dag. 
Begynte med ei skisse for aldri meir å koma tilbake til den. 

Bildet er 40x60 cm i gullfarga sveveramme, kr 1200,-

torsdag 22. september 2016

Hjå den som er knust og nedbøygd i ånda


Inspirert av eit foto frå Olav Røssland, og i tråd med bodskapen frå Jesaja 57,15:
Så seier han som er høgd opphøgd, han som tronar evig og heiter Den Heilage: 
I det høge og heilage bur eg
og hjå den som er knust og nedbøygd i ånda.

Bildet var ei gåve til Kyrkjekontoret på Valen for at dei som kjem innom og dei som arbeider der skal bli minna på desse orda i kvardagen.
Bildet blei overrekt ved opninga:
Måkane har fest ved Slåtterøy

Akryl på lerret, 60x80 cm, akryl på lerret i sølvfarga sveveramme,seld

søndag 18. september 2016

Ei svale gjør ingen sommer

Det seiest at ei svale ikkje betyr at sommaren er her. Men med to - då kan det bli lett bli heitt.
30x30x3 cm, akryl på lerret, kr 1000,-

lørdag 17. september 2016

Sildefiske med gode fyrlys

I periodar har havet utafor Skudenes vore fullt av sild og sildefiskarar.
Gode fyrlys var viktig. Me veit alle at lyset var til hjelp om natta. Men om dagen? Var det hjelp å få då?
Eg har lenge vore på leit etter ei forklaring på kvifor gamle bilete har ei mørk stripe på eine veggen av Vikeholmen fyr. Ein visitt på Ulvesund fyr gav meg svaret. Der er stripa på plass framleis. Og ho er signalrød.
Etter litt googling finn eg ut at under restaurering av fyr, er det no nokon som planlegg å få stripa på plass att. Den er det såkalla "dagmerket". Båtfolket skulle sjå at dette ikkje var eit vanleg naust eller hus, men eit fyr.
Gamle bilete dukka også opp, og der kunne eg sjå at det faktisk var rød stripe på to av veggane på Vikeholmen, og det var ei skikkeleg brei stripe på Skude fyr.
Bileta viste også at hetta på lyktehuset ikkje var rødt. Det var brunt og hadde pipe.
Så no veit me det.

Vikeholmen, 30x30cm, akryl på lerret i sølvfarga sveveramme, kr 1000,-Skude fyr, 30x30cm, akryl på lerret i sølvfarga sveveramme, kr 1000,-30x90 cm, akryl på lerret i sølvfarga sveveramme, kr 2000,-


søndag 11. september 2016

Halvfullt eller halvtomt?

Ja, kva skal me kalla dette bildet?
 Går det mot lysare tider, 
eller er det farene undervegs som dominerer?
Det kjem an på augo som ser, er glaset halvfullt, eller halvtomt?
Det er i alle fall 40x40cm, akryl på lerret i sølvfarga sveveramme, og prisen er kr 1200,-

onsdag 7. september 2016

Kvalitetstid i Rosendal i 1872


Knut Knutsen var og fotograferte i Rosendal i 1872. Eg har sett farge på, no nærare 150 år etter. Og så har eg tatt vekk noko og flytta på noko, for å få fokus på far og barn-kvalitetstida.

Bildet er 40x120 cm, akryl på lerret, kr 3000,-

tirsdag 30. august 2016

Kyrkjesøndag på 1800-talet

Slik kan det ha sett i Åkra når det var kyrkjesøndag. Kyrkja er måla etter dei opplysningar me har om bygget før 1873.  Familien er måla etter inspirasjon frå eit foto som Knut Knutsen tok på same tid i Hardanger. Bak til høgre ser me kyrkjeskaret der langvegsfarande kom seg over for å vera med på gudstenesta.

Biletet er 30c90 cm, akryl på lerret, seld.

torsdag 25. august 2016

Åkra stavkyrkjeBilde er under arbeid.

Det var ein gong ei stavkyrkje i Åkra i Kvinnherad. 
Den stod der i alle fall på 1300-talet. Og den stod til 1735.
Me veit at det var eit bygg med midtkyrkje, altså var det eit nivå med såkalte omgangar rundt kyrkja. I tillegg var det svalgangar som var heilt bordkledde. Tårnet hadde ikkje spir.Det var to vindauge på langsida. Måla er kjende. Det var spon på taket. Vips, så var kyrkja rekonstruert!
Berre nokre spørsmål står att: Var tårnet slik år det står at det ikkje hade spir? Eller var det eit tårn på utsida av sjølve kyrkjeskipet sidan det står at tårnet var frå "grunden oppbygd". Eg har kontakta ekspertisen og avventar svar.

onsdag 24. august 2016

Åkra kyrkje med fellestunet anno 1862

Å gjenskapa eit fellestun og ei kyrkje som ikkje lenger er manns minne, er ein langvarig prosess. Ny kunnskap kjem til, og bildet må endrast. Slik ser det ut i dag, onsdag 24.08.2016.
Meir om historieprosjektet i Åkra og fleire bilete finn du her

torsdag 2. juni 2016

Jente i vest

Vinden er der, men med nokon å venta på og strender og springa langs, er det heilt ok. Akryl på lerret, 3x30x30cm, seld

onsdag 1. juni 2016

Lupiner - eit paradis for biene!

Somaren er komen til kjellaren og maleskrinet. Akryl på lerret, 3x60x60 cm, kr 900,-

I rennesteinen

"Hos den som har en sønderknust ånd..." 30x40x3 cm, akryl på lerret, seld.
Inspirert av et foto av Olav Røssland

onsdag 13. april 2016

Ein våg eg ikkje visste fantest...

Ein våg eg ikkje visste fantest, heiter det i diktet. Eg tenkjer meg at det må vera noko slik som dette.
Bildet er 3x50x50 cm, akryl på lerret, seld

mandag 11. april 2016

Hakkespetten byggjer seg ein ny heim

Mannen i huset har hogd skog. Ein hakkespett heldt meg med selskap med taktfaste hakk. No er det påbegynte huset til Hakke borte vekk. Då måtte eg festa han til lerretet før han blei gløymt, tenkte eg. Og som tenkt, så gjort.

Bildet er 50c50x3 cm, akryl på lerret, kr 1400,-

mandag 21. mars 2016

Som eit fyrlys

Heldigvis er leia godt merka. 
Akryl på lerret, 30x30 cm, seld

Alle bilda på bloggen finn du i den rekkefølga dei er lagde ut
om du trykker på "starside" øvst til venstre.

mandag 14. mars 2016

Når naturen overgår fantasien

Utsikt frå stova mi, ein marskveld. Prøvde å fanag fargaen før dei forsvann. Men dei forsvann ikkje før dei hadde skrudd seg sjølv på full styrke. Så dette var berre oppvarminga.
30X30 cm, akryl på lerret i sølvfarga sveveramme, kr 500,-

søndag 7. februar 2016

Storm i Åkerfjorden

Stormen prøver å trenga seg inn i inste Åkerfjorden der fjella er høga og bratte og fjorden smal.
Bildet er 50x60 cm i sylvfarga sveveramme, oljemaleri, kr 2500,-

søndag 31. januar 2016

Nokre av dei første bilda har fått eit nytt strok

Det er snart ti år sidan eg første gong tok i en pensel. 500 bilde er det blitt. Dei fleste av dei har funne sine veggar å henga på. Nokre oljemaleri har eg tatt fram att og sett på med nye auge, - og ny maling. Slik blei resultatet:
Ved høgskolen på Rommetveit, olje på lerretsplate i brun ramme, 30X40cm, kr 1000,-

Kroppsøvingsbygget på Rommetveit, HSH, olje på lerret i sølvfarga sveveramme, kr 1000,-

Olje på lerretsplate, 30x40cm i brun ramme, kr 1000,-

Skudeneshavn, Søragadå, olje på lerret i sølvfarga sveveramme, 30x40cm, kr 1000,-


Soga om to tre tett i tett

I arbeidet med å finna fine bjørkestammar, slo det meg at tre er som menneske, nokon står tett i tett:


Eg fann ut eg ville mala treet åleine, stilistisk, og då blei det slik:

Etter kvart som eg malte greiner som gjekk inn i og over i kvarandre, fekk det også tanken til å gå til to menneske som lever tett i tett. Men det kan endra seg, ja, det er nesten sikkert at det kjem til å endra seg før eller seinare. Så då malte eg dette gråtande treet:Pris:
Det første bildet, kr 1000,- :30x40cm, akryl på lerret i svart sveveramme
Dei i to andre per stk:  kr 1500,- : 40X40cm, akryl på lerret i sølvfarga sveveramme

torsdag 21. januar 2016

Regatta


Fullriggaren kjem
Akryl på lerret i sølvfarga sveveramme, 50X60cm, kr 1200,-

Vinter og snø i Eplehagen

Ein tur rundt huset og nokre hundre meter borti vegen, og eg finn desse motiva:

40x40x3cm, kr 1200,-

40x40x3cm, kr 1200,-

30x40cm i sølvfarga sveveramme, kr 1200,-


torsdag 14. januar 2016

Morgonskodde ved hamna

Det er ikkje alltid det finaste veret skaper finaste steminga.
40x40x3cm, akryl på lerret, 800,-
 
30x90 cm i sølvfarga sveveramme, akryl på lerret, seld