SkudeneshavnKanalen anno 1910 ca
24x30 cm, kr 900,-
*

30x85 cm, kr 4000
Høinessjøen, inspirert av ein teikning av Arnt Nornes
*Ved Høinessjøen 
Husa er malt etter ei teikning av Arnt Nornes
50x50 cm, kr 2000
*


30x40 cm, kr 2000,-
Maleriet er med på Utstillinga på Årbakka på Tysnes
Beiningen før 1865, 
malt etter teikning av Arnt Nornes
*
30x85 cm, seld
Vigeholmen, malt etter teikning av Arnt Nornes 
*
Inspirert av skodda utfor Skudenes


50x50 cm, kr 3000

#

Seld
*


Skudeneshavn - eit hav av motiv
Fleire av maleria er blitt motiv på kort, 14x14 cm, som kan sendast som ei helsing - eller rammast inn til eit lite bilde på veggen. Korta finn du her
Dette bildet er seld
*

 
Slik Kanalen var - i mine minne
50x50cm, seld 

*

Sildeflåten kjem inn
50x50 cm, 
Bildet er med på utstilling på Årbakka handelsstad på Tysnes, seld
*


Seld
*


Kanalen, ca 1915, trur eg.
30x40 cm, 
Bildet er med på utstilling på Årbakka handelsstad på Tysnes, pris kr 2000
*

Kanalen 1904:

20x60 cm, kr 1200
*


Kanalen, 30x40 cm
Seld. Om nokon skulle ønskja å kjøpa maleri med dette motivet, kan eg laga eit til. Maleria blir aldri heilt like.

*


50x60 cm, kr1200
*
50x50 cm, kr 3000

*

Risdal, 30x30 cm, kr 1200,-
*

På vei til beite.
Her står paviljongen når

30x40 cm kr 1200
*


Hjem fra beite
30x40 cm, kr 1200,-

Desse to motiva er frå sentrum i Skudenes rundt århundreskiftet. Løa til venstre på første bildet, stod der paviljongen er plassert no. Kyrne gjekk gjennom Havn for å komma på beite, og det gjorde vegen både møkkete og sølete.
Bilda er 30x40 cm, akryl på lerret i sølvfarga sveveramme.
*

Søragadå. Begge husa i forkant er rivne. Bildet er seld.


30x40 cm.  Seld.
*


Inspirert av Skudeneshavn, 50x60 cm, kr 2000
*


Skudefestival - 40x40 cm, i sølvfarga sveveramme,
kr 1800
*30x30x3 cm, seld

seld


*
30x30x3 cm, kr 600,-
*

Seld
*
Høinessjøen, 30x40 cm, 900
*


Draft over innseglinga
50x50 cm, kr 1200
*

Ganejente i arbeid
50x50 cm, 
Bildet er med på utstilling på Årbakka handelsstad på Tysnes, pris kr 2000
*

Solstadskip søkjer trygg hamn
Seld
*


Øygarden
30x30 cm, kr 900,/
*


Sildeflåten, 1885, Norden på veg inn til Øyafjord på Island,
Seld

*
Skudenesbu på Lofotfiske

40x40 cm, kr 1600,-
*


Derekhuset, 30x40 cm, kr 700,-
*

Tidleg vår forbinder eg med Skudeneshavn;
50x60 cm, kr 1200
*
Krokus i alle hagar.
Bilda er 30x30x3 cm, kr 600 pr stk*


*
40x40x4 cm, kr 900

*
Ein Skudenesbu blir inspirert av måken:

40x40 cm, kr 900
*

50x60 cm, kr 1600
*


To bilde, 30x40 cm, kr 1000 pr stk
Bildet til venstre er seld
*

Sandvesand, 70x80 cm, kr 2500,
*


Godt fortøyd, 40x40 cm, 
kBildet er med på utstilling på Årbakka handelsstad på Tysnes, pris kr 2500,
*


Skodda ligg tett i Naley, 30x30 cm i sølvfarga sveveramme, seld

70x80 cm, kr 2000,-
*


seld :)


seld

Høyevarde, seld


seld

30x40  seld
*
Framsida på Fredtunkalenderen som er i sal framover. 
Originalen blir lodda ut til våren.


Høinessjøen, 50x50 cm i sølvfarga sveveramme, seldseldSkudenesguten på sin første tur til Gdansk på 1800-talet, kr 1600, 50x60 cm.
*Maleriet er gitt bort. Men motivet finnest på doble postkort, 15x10 cm, kr 30,- (med konvolutt)


Inspirert av fortellingane om sildefisket, 50x50x3 cm, akryl på lerret,
Bildet er med på utstilling på Årbakka handelsstad på Tysnes, pris kr 2000,-
*

seld
seldseld

75x75 cm, 
Bildet er med på utstilling på Årbakka handelsstad på Tysnes, pris kr 5000

*


Nostalgi, 30x40 cm kr 800

*
40x40 cm, kr 1500,-
*

Vesle Daniel skal ut i verda
og gjer kiste klar i denne stund
Jakob Sande

Bildet er 30x40 cm, olje på lerret
Kr 700,
*

Høinessjøen. 30x30 cm i sølvfarga sveveramme, seld

3x30x60, akryl på lerret, seld

Inn frå havet, 50x50cm i sølvfarga sveveramme, akryl på lerret, seld
Det store sildefisket, akryl på lerret i sølvfarga sveveramme, 30x90cm, seld
Skude fyr, 30x30 cm i sølvfarga sveveramme, seld
Vikeholmen fyr, 30x30 cm i sølvfarga sveveramme, kr 700


Akryl på lerret, 3x50x100 cm, seld
Sandvesand, akryl på lerret i sveveramme i sølv, 40X40 cm, seld


Ved Vigeholmen/Bagarholmen, akryl på lerret, 30x40 cm i sveveramme,
Bildet er med på utstilling på Årbakka handelsstad på Tysnes, pris kr 1500,-
*


Heim frå draumeseglas, seld

seld,-

Somarkveld

Geitungen fyr, akryl på lerret, 30x90 cm i sveveramme i sølv, seld

Litalhyttå, Gullgraverhytta,seld

Stabburet hjemme på Høines, olje på akrylbakgrunn, lerret 40X60 cm, i gylden sveveramme, kr 2000
*


Høinessjøen, slik det såg ut før flodbølgja på 1860-talet tok dei fleste sjøhusa. Bileta er malte etter teikningar der Arnt Nordnes har rekonstruert landskapet


Innseglinga ved Vikeholmen - før, akryl på lerretsplate, brun treramme, 30x40cm, seld

*
Farfars skomakerverksted, olje på lerret, 50x60cm, kr 1000,-
Ved Skude, 40x50 cm, olje på lerret, kr 900,-
P*

Turtelduer, 40x40x5 cm, olje på lerret, kr 900,-

*
Hagen hans far, akryl på lerret, 40x60, 1000,-
*

Sandvesand, 60x60x5, olje på lerret, seld
30x24 cm olje på lerret med sveveramme i sølv, seld

30x24 cm olje på lerret med sveveramme i sølv, seld
Høinessjøen, 20x40x5 cm, akryl på lerret, seld

Høinessjøen, 20x20 cm, seld

Malt etter foto, eigd av Olav Kristian Falnes, 30X90cm, akryl på lerret mes sveveramme i sølv, seld,-

Sildefiskeri i sludd og nordvest, akryl på lerret, 3X50x50 cm, seld

Måkeskrik, seldseld